Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

 • 1 Đánh giá

Sự phát triển không đều giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã dấn đến chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc chiến tranh này kéo dài 4 năm, gây nên những tổn thất vô cùng to lớn. Mời các bạn cùng đến với bài học dưới đây của KhoaHoc để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh

 • Sự phát triển không đều của CNTB cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
 • Mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc về thị trường, thuộc địa => hình thành hai khối đế quốc đối địch nhau:
  • 1882 khối Liên Minh: Đức, Áo –Hung, Italia
  • 1907 khối Hiệp Ước: Anh, Pháp, Nga

=>Chạy đua vũ trang, phát động chiến tranh chia lại thế giới.

II. Những diễn biến chính của chiến sự

 • Duyên cớ:
  • 28/6/1914 thái tử Áo – Hung bị ám sát
  • 28/7/1914 Áo – Hung tuyên chiến

1. Giai đoạn thứ nhất (1914 – 1916)

 • Diễn biến:
  • Đức tấn công Pháp, Nga tấn công Đức
  • Châu Âu, các khu vực khác
  • Sử dụng nhiều vũ khí hiện đại
  • 1916: giai đoạn cầm cự
 • Kết quả:
  • Liên minh chiếm ưu thế
  • Hàng chục triệu dân lao động bị thương vong

2. Giai đoạn thứ hai (1917 – 1918)

 • Diễn biến:
  • Phe hiệp ước phản công
  • Ngày 7 tháng 11 năm 1917 cách mạng tháng 10 thành công.
  • Ngày 7 đến 9 tháng 11 năm 1918 Anh, Pháp và Mĩ phản công.
  • Ngày 9 tháng 11 năm 1918 cách mạng bùng nổ ở Đức.
  • Ngày 11 tháng 11 năm 1918 chính phủ Đức đầu hàng.
 • Kết quả:
  • Nga rút khỏi chiến tranh
  • Đồng minh Đức đầu hàng
  • Lật đổ nền quân chủ -> chế độ cộng hòa
  • Đức, Áo – Hung thất bại hoàn toàn.

III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất

1. Hậu quả

 • Thiệt hại về người:
  • 10 triệu người bị chết
  • 20 triệu người bị thương
 • Thiệt hại về của:
  • Chi phí khoảng 85 tỉ USD
  • Nhà cửa, thành phố, làng mạc …bị phá hủy.

2. Kết cục:

 • Đức mất hết thuộc địa
 • Anh, Pháp mở rộng thuộc địa

3. Tính chất:

 • Chiến tranh đế quốc, phi nghĩa, phản động, chiến tranh ăn cướp.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 71 sgk lịch sử 8

Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 71 sgk lịch sử 8

Nêu những nét chính về diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 72 sgk lịch sử 8

Lập niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 72 sgk lịch sử 8

Từ diễn biến và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 73 sgk lịch sử 8

Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 sgk lịch sử 8

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 sgk lịch sử 8

Lập bảng niên biểu những sự kiến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


 • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021