Lịch sử 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 2)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8 (Đề 2). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của:

A. Nguyễn Trung Trực

B. Trần Bình Trọng

C. Nguyễn Hữu Huân

D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 2: Khởi nghĩa Yên Thế do ai lãnh đạo :

A. Trương Định

B. Hoàng Hoa Thám

C. Tôn Thất Thuyết

D. Phan Bội Châu

Câu 3: Hiệp ước Pa - tơ - nốt đánh dấu sự kiện gì?

A. Thắng lợi của nhà Nguyễn trong lĩnh vực ngoại giao

B. Nước ta mất một phần nội trị ngoại giao ở miền Nam

C. Nước ta trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến

D. Pháp hứa trao trả độc lập cho nước ta khi ta không chống Pháp nữa.

Câu 4: Sau khi thôn tính được nước ta Thực dân pháp đã:

A. Gộp nước ta và các nước trên bán đảo Đông dương thành Liên bang Đông Dương

B. Xây dựng bộ máy nhà nước có tính chất quân sự, đàn áp các phong trào yêu nước.

C. Tập trung đẩy mạnh khai thác bóc lột thuộc địa

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 5: Hoàn thiện bảng niên biểu sau:

Niên đạiSự kiện
1/9/1858
6/6/1884
1905-1909
5/6/1911

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy nêu những chính sách về kinh tế của Thực dân pháp thực hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (từ năm 1897 – 1914). Tác động cơ bản của nó đối với nền kinh tế nước ta?

Câu 2: Em hãy cho biết sự khác biệt giữa con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với những người yêu nước đương thời?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021