Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở những mặt nào?

Bài làm:

Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở:

* Đối với Pháp:

  • Sản xuất gang, sắt tăng ba lần
  • Độ dài đường sắt tăng 100 lần ( từ 30 km lên đến 3000 km).
  • Giữa thế kỉ XIX Pháp có trên 5000 máy hơi nước, đến năm 1870 có 27000 máy.

=> Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tế phát triển, đứng thứ hai sau Anh.

* Đối với Đức:

  • Sản lượng than, sắt, thép và độ dài đường sắt tăn từ 2 đến 3 lần, số máy hơi nước tăng 6 lần.
  • Nhờ tiếp thu những thành tựu khoa học – kĩ thuật mới, công nghiệp hóa chất, công nghiệp luyện kim phát triển và có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Đức.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021