Trình bày kế hoạch xâm lược của Nhật Bản?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 98 – sgk lịch sử 8

Trình bày kế hoạch xâm lược của Nhật Bản?

Bài làm:

Ngay từ năm 1927, thủ tướng Nhật Bản Ta –na-ca đã đệ trình lên Nhật hoàng kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới: Khởi đầu là chiếm Trung Quốc, nơi tập trung 82% tổng vốn đầu tư của Nhật Bản. Sau đó là châu Á và cuối cùng là toàn thế giới. Tháng 9/ 1931 Nhật Bản tiến hành đánh vùng Đông Bắc Trung Quốc, mở đầu cuộc xâm lược Trung Quốc với quy mô ngày càng rộng lớn, đánh dấu việc hình thành lò lửa chiến tranh ở châu Á – Thái Bình Dương.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021