Trình bày cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân Bắc Kì lần thứ hai?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Trình bày cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân Bắc Kì lần thứ hai?

Bài làm:

Âm mưu của Pháp

Sau 1874, Pháp quyết tâm chiếm bằng được Bắc Kì, biến nước ta thành thuộc địa. Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh, Pháp đem quân xâm lược Bắc Kì lần hai.

Diễn biến:

  • 3/4/1882: quân Pháp đổ bộ lên Hà Nội
  • 25/4/1882 Rivie gửi tối hậu thư buộc tổng đốc Hoàng Diệu giao thành Hà Nội. Không đợi trả lời Pháp nổ súng tấn công.
  • Quân ta chống trả quyết liệt, đến trưa thành Hà Nội thất thủ Hoàng Diệu tự tử.
  • Sau đó Pháp chiếm một số nơi khác như Hòn Gai, Nam Định...

Nhân dân Bắc Kì kháng Pháp:

  • Ở Hà Nội nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn bước tiến của quân giặc.
  • Tại nơi khác, nhân dân cũng tích cực đánh giặc
  • 19/5/1883, quân ta giành thắng lợi trong trận Cầu Giấy lần thứ hai, Rivie bị giết tại trận
  • Pháp hoảng sợ định bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại thương lượng với Pháp với hi vọng Pháp sẽ rút quân
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021