Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 136 – sgk lịch sử 8

Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

Bài làm:

Các đề nghị cải cách ở nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX không được thực hiện vì triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn thay đổi hiện trạng đất nước. Biết được thực trạng của đất nước nhưng họ vẫn từ chối mọi cải cách, kể cả những cải cách có khả năng thực hiện. Chính vì vậy đã khiến cho đất nước luẩn quẩn trong vòng lạc hậu, bế tắc của chế độ phong kiến đương thời.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021