Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 120 – sgk lịch sử 8

Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?

Bài làm:

Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc vì quân ta vũ khí thô sơ, triều đình chưa từng tổ chức kháng chiến cho nhân dân. Vì vậy, cuộc chiến đấu do Nguyễn Tri Phương chỉ huy chỉ diễn ra đơn lẻ và không nhận được sự hỗ trợ từ các nơi khác.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021