Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa?

Bài làm:

Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa là bởi vì: trong thời kì cách mạng công nghiệp, kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng làm cho nguyên liệu và thị trường tăng nhanh, do đó các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

  • 167 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021