Các công ty độc quyền Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Các công ty độc quyền Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như thế nào?

Bài làm:

Các công ty độc quyền Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế phát triển với tốc độ nhanh.

Từ vị trí thứ tư nhảy vọt lên đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. Năm 1894, sản phẩm công nghiệp của Mĩ gấp đôi Anh và bằng ½ các nước Châu Âu gộp lại -> Xuất hiện các công ty độc quyền khổng lồ có ảnh hưởng đến kinh tế - chính trị.

Nông nghiệp Mĩ phát triển đã trở thành nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho châu Âu.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021