Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ lại đấu tranh chống thực dân Anh?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ lại đấu tranh chống thực dân Anh?

Bài làm:

Nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ lại đấu tranh chống thực dân Anh là bởi vì: Do mâu thuẫn giữa sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các thuộc địa với chính sách thống trị của thực dân Anh. Điều đó được thể hiện thông qua việc Anh luôn ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc địa, cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề….

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021