Các tổ chức độc quyền Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Các tổ chức độc quyền Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Bài làm:

Các tổ chức độc quyền Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế:

  • Một số ngành công nghiệp ra đời và tăng trưởng nhanh: Điện kim, hóa chất, chế tạo ô tô…
  • Một số ngành được phát triển: đường sắt, khai mỏ, luyện kim, thương mại.
  • Nông nghiệp vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, gặp khó khăn trong việc sử dụng máy móc và kĩ thuật canh tác.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021