Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Bài làm:

Bước vào năm 1788, tài chính của nước Pháp khủng hoảng trầm trọng. Số nợ nhà nước vay của tư sản lên tới 5 tỉ livrơ. Vua Lu –I XVI triệu tập hội nghị ba đẳng cấp, hi ọng vay thêm tiền và tăng thuế. Hội nghị khai mạc ngày 5/5/1789, diễn ra căng thẳng, không có kết quả. Mẫu thuẫn giữa vua, quý tộc phong kiến với đẳng cấp thứ ba không thể điều hòa mà đạt tới tột đỉnh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021