Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 135 - sgk lịch sử 8

Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ?

Bài làm:

Đất nước ngày càng nguy nan, xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể vững vàng để đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù, một số quan lại, sĩ phu yêu nước đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị cải cách, thay đổi về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của triều đình Huế.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021