Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 2: Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Bài làm:

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh là giành tự chủ và phát triển kinh tế dân tộc.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021