Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới”?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 82 sgk lịch sử 8

Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới”?

Bài làm:

Giôn Rit đặt tên cho cuốn sách của mình là "Mười ngày rung chuyển thế giới" vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021