Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 105 – sgk lịch sử 8

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bài làm:

Diễn biến chính của giai đoạn đầu chiến tranh thế giới thứ hai:

  • Từ ngày 1/9/1939 đến ngày 22/6/1941: Đức hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược, đánh chiến một loạt các nước Tây Âu, kể cả Pháp.
  • Từ ngày 22/6/1941 đến cuối năm 1942: Đức tấn công và dần tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô bắt đầu.
  • Ở Thái Bình Dương, ngày 7/12/1941 Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng.
  • Ở Bắc Phi, tháng 9/1940, quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập, chiến tranh lan rộng toàn thế giới.
  • Tháng 1/1942, Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021