Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 82 sgk lịch sử 8

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười?

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện chính

7/10/1917

Lê Nin bí mật rời Phần Lan về Pê – tơ – rô – grat trực tiếp chỉ đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

24/10/1917

Khởi nghĩa vũ trang ơ Pê – tơ – rô – grat.

25/10/1917

Tấn công cung điện mùa Đông

24 -> 25/10/1917

Đại hội Xô – viết toàn Nga ban bố hai sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.

1918 - 1920

Chống thù trong giặc ngoài

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021