Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840?

Bài làm:

  • 1831 công nhân Liông( Pháp),đòi tăng lương giảm giờ làm, lập chế độ cộng hòa.,bị đàn áp.
  • 1834 thợ tơ Li ông chiến đấu quyết liệt với quân chính phủ trong 4 ngày.
  • 1844 thợ dệt ở Sơ lê din Đức ,chống sự hà khắc của chủ xưởng ,bị đàn áp đẫm máu.
  • 1836-1847 phong trào Hiến chương Anh ,đưa kiến nghị đòi bầu cử . đòi tăng lương , giảm giờ làm nhưng bị dập tắt.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021