Qua hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Qua hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?

quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ

Bài làm:

Con rắn khổng lồ, có cái đuôi quấn chặt vào trụ sở chính quyền (nhà trắng của Mĩ) há mồm đe dọa, nuốt sống người dân (đối với những nhà tư tưởng châu Âu và Mĩ, người phụ nữ tượng trưng cho sự tự do). Điều này thể hiện vai trò quyền lực của các công ty độc quyền (Mĩ), cấu kết chặt chẽ và chi phối nhà nước tư bản để thống trị và khống chế cuộc sống của nhân dân, được xem là “tự do” ở xã hội các nước đế quốc.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021