Mĩ tiến hành xâm lược Phi – lip –pin như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 65 sgk lịch sử 8

Mĩ tiến hành xâm lược Phi – lip –pin như thế nào?

Bài làm:

Mượn cớ “giúp đỡ” nhân dân Phi =lip –pin chống Tây Ban Nha, Mĩ gây ra cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha và sau đó thôn tính Phi – lip –pin và áp đặt chủ nghĩa thực dân.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021