Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thể kĩ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 69 sgk lịch sử 8

Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc?

Bài làm:

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp đã kéo theo sự tập trung trong sản xuất, thương nghiệp, ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện như Mit-xtri, Mit-su-bi-si... giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của nước Nhật.

Sang đầu thế kỉ XX, Nhật Bản còn thi hành những chính sách hiếu chiến, xâm lược và bành trướng mạnh mẽ. Thuộc địa của đế quốc Nhật được mở rộng rất nhiều như bán đảo Liêu Đông, Đài Loan, cảng Lữ Thuận, Sơn Đông...

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021