Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 112 – sgk lịch sử 8

Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

Bài làm:

Những tác phẩm văn học Xô Viết mà em biết là:

  • Sông Đông êm đềm – M. Sô –lô – khốp
  • Thép đã tôi thế đấy – N. Ô – xtrốp – xki
  • Đất vỡ hoang – M. Sô –lô – khốp
  • Bài ca sư phạm – A. Ma – ca – ren –cô.
  • Con đường đau khổ - A. Tôn – xtôi
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021