vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa?

Bài làm:

  • Đầu tư vào thuộc địa đêt tạo điều kiện cho kinh tế Anh phát triển
  • Đầu tư vào thuộc đụa vì ở đây có nguồn nhân lực lao động dồi dào.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021