Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?

Bài làm:

Các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc vì:

- CNTB chuyển sang CNĐQ đòi hỏi ngày càng lớn về thị trường và nguyên liệu.

- Trung Quốc là một nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên và đang nằm dưới chế độ phong kiến mục nát. Do đó các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021