Lập bảng niên biểu những sự kiến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 73 sgk lịch sử 8

Lập bảng niên biểu những sự kiến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện chính

28/7 đến 4/8/1914

Áo – Hung tuyên chiến với Xéc – bi, Đức tuyên chiến với Nga, Pháp, Anh tuyên chiến với Đức.

Cuối 1914

Ưu thế thuộc về phe Liên Minh.

Cuối 1915

Nga tấn công Đức ở phía Đông, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức thất bại.

Năm 1916

Cả hai phe chuyển sang thế phòng ngự.

Năm 1917

Ưu thế thuộc về phe hiệp ước, chiến sự chủ yếu ở mặt trận phía Tây.

Tháng 11/ 1918

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô – Viết rút khỏi chiến tranh.

Tháng 7/ 1918

Phe hiệp ước phản công các đồng minh Đức đầu hàng.

Ngày 9/ 11/ 1918

Cách mạng bùng nổ ở Đức, chế độ quân chủ bị lật đổ, chế độ cộng hòa được thành lập.

Ngày 11/ 11/1918

Chính phủ Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh kết thúc.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021