Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Mặc dù đến năm 1775, cuộc chiến tranh giữa các thuộc địa với thực dân Anh mới bùng nổ nhưng nhiều cuộc bảo động khởi nghĩa đã nổ ra trước đó: Cuối năm 1773, nhân dân Bô – xtơn nổi dậy tấn công ba tàu chở chè của Anh và ném các thùng chè xuống biển. Để trả thù hành động này, chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng Bô – xtơn. Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc ngày càng căng thẳng. Năm 1774, các thuộc địa cử đại biểu đến họp đại hội Phi – la – đen – phi – a yêu cầu chính phủ Anh bãi bỏ các chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ. Năm 1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa. Ngày 4/7/1776, trong khi chiến sự đang diễn ra ác liệt, đại hội Phi – la – đen – phi – a thông qua bản tuyên ngôn độc lập, tố cáo chế độ áp bức thuộc địa chiến thắng quân Anh trong trận đánh lớn ở Xa – ra – tô – ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Năm 1782, quân Anh ở Bắc Mĩ phải đầu hàng và năm sau chiến tranh kết thúc.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 8