Trình bày diễn biến và kết quả của cuộc CM Hà Lan?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trình bày diễn biến và kết quả của cuộc CM Hà Lan?

Bài làm:

* Diễn biến CM Hà Lan:

  • Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nê – đéc – lan có nền kinh tế tư bản phát triển nhất Tây Âu, song lại bị vương quốc Tây Ban Nha ngăn cản sự phát triển này.
  • Nhân dân Nê – đéc – lan nổi dậy đấu tranh, mạnh nhất là tháng 8 – 1566.
  • Năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê – đéc – lan thành lập, tuy nhiên cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn.
  • Đến năm 1648, nền độc lập của nước Hà Lan mới chính thức được công nhận.

* Kết quả: Hà Lan được giải phóng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ở nước này phát triển.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021