Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê – tơ – rô – grát?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 78 sgk lịch sử 8

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê – tơ – rô – grát?

Bài làm:

Sau một thời gian chuẩn bị, đêm 24/10, Lê Nin đến điện Xmô – nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Cũng trong đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê – tơ - rô – grat, sau đó bao vậy Cung điện mùa dông – nơi ẩn náu cuối cùng của chính phủ tư sản.

Đến đêm 25/10, toàn cung điện mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của chính phủ tư sản bị bắt. Chính phủ lâm thời tư sản đến đây sụp đổ hoàn toàn. Ngày 25/ 10 đã đi vào lịch sử nước Nga được xem là ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021