Quan sát hình 91, em hãy cho biết những điểm mạnh, điểm yếu của cứ điểm Ba Đình? Cuộc chiến đấu ở Ba Đình đã diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 127 – sgk lịch sử 8

Quan sát hình 91, em hãy cho biết những điểm mạnh, điểm yếu của cứ điểm Ba Đình?

Cuộc chiến đấu ở Ba Đình đã diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Điểm mạnh và điểm yếu của cứ điểm Ba Đình:

  • Thế mạnh của cứ điểm Ba Đình là: Ba địa điểm Mĩ Khê, Thượng Thọ, Mậu thịnh trở thành thế chân kiềng, tạo thành một tuyến phòng thủ kiên cố. Không chỉ thế, ở đây còn có lũy tre, khu ngập nước, đồng lúa…có thế mạnh về phòng thủ.
  • Hạn chế của cứ điểm Ba Đình là: Dễ bị cô lập, khó ứng cứu, không thể sử dụng cách đánh du kích, đanh công kiên.

Diễn biến cuộc chiến đấu ở Ba Đình:

  • Tháng 12/ 1886 quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ.
  • Nghĩa quân ta đã anh dũng cầm cự trong suốt 34 ngày đêm, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch.
  • Cuối cùng để chấm dứt cuộc vây hãm, quân giặc liều chết xông vào. Chúng phun dầu thiêu trụi lúy tre, triệt hạ và xóa tên ba làng trên bản đồ hành chính.
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021