Hãy nêu những nội dung chính của Lịch sử thế giới cận đại?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 74 sgk lịch sử 8

Hãy nêu những nội dung chính của Lịch sử thế giới cận đại?

Bài làm:

Nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại:

  • Những cuộc cách mạng tư sản
  • Sự xâm lược của thực dân phương Tây
  • Phong trào đấu tranh của công nhân các nước tư bản
  • Sự phát triển của văn học – nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật.
  • Chiến tranh thế giới thứ nhất.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021