Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Bài làm:

Sở dĩ, giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em là vì:

  • Trẻ em bị trả lương thấp
  • Trẻ em chưa có ý thức chống lại chủ.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021