Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc có đông cơ hơi nước ?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc có động cơ hơi nước ?

Bài làm:

Sự tiến bộ về kĩ thuật: lò luyện kim, ứng dụng động cơ hơi nước trong sản xuất, sự chuyển biến mạnh mẹ từ công trường thủ công sang nền sản xuất công nghiệp cơ khí mà trong đó sắt, máy móc và động cơ hơi nước được sản xuất và sử dụng phổ biến.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021