Lịch sử 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 1)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8 (Đề 1). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả cuộc tấn công của pháp tại Đà Nẵng?

A. Hoàng Diệu

B. Nguyễn Tri Phương

C. Nguyễn Trung Trực

D. Trương Định

Câu 2: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất vào ngày, tháng, năm nào ?

A. Ngày 5-6-1860

B. Ngày 5-6-1862

C. Ngày 6-5-1862

D. Ngày 5-6-1863

Câu 3: Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở ba cửa biển nào cho Pháp vào buôn bán ?

A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn

B. Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên

C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên

D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa Việt

Câu 4: Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ nhất vào thời gian nào ?

A. Sáng ngày 20-11-1873

B. Tối ngày 20-11-1873

C. Trưa ngày 20-11-1873

D. Đêm ngày 20-11-1873

Câu 5: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày, tháng, năm nào ?

A. Ngày 10-3-1874

B. Ngày 15-3-1874

C. Ngày 3-5-1874

D. Ngày 13-5-1874

Câu 6: Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là ai ?

A. Nguyễn Tri Phương

B. Hoàng Diệu

C. Nguyễn Lân

D. Hoàng Tá Viên

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Nêu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước ? Việc lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó ?

Câu 2: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đối với kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

Câu 3:Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu quá trình xâm lược nước ta ?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021