Nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thể kỉ XV – XVII?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thể kỉ XV – XVII?

Bài làm:

* Về kinh tế:

  • Sau cuộc phát kiến địa lí, các quý tộc và thương nhân châu Âu ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên các nước thuộc địa mang về Châu Âu. Nhờ thế những người này giàu lên nhanh chóng.
  • Họ còn buôn bán nô lệ từ châu Phi sang các đồn điền Châu Âu, châu Mĩ. Trong nước, quý tộc phong kiến, tư sản dùng bạo lực để cướp ruộng đất dẫn đến nông nô không có ruộng, phải làm thuê trong xí nghiệp của tư bản.
  • Có vốn, có công nhân làm thuê nên tư bản mở rộng kinh doanh, lập các xưởng sản xuất lớn, công trường thủ công, các công ty thương mại, những đồn điền,…nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Ngân hàng được thành lập.

* Về xã hội:

  • Các chủ xường, đồn điền và những người giàu có trở thành giai cấp tư sản.
  • Đông đảo công nhân làm thuê trở thành giai cấp vô sản

=> Hình thành hai giai cấp mới là : giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021