Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

Bài làm:

Quan sát ta thấy: ở hình 12 rất nhiều phụ nữ kéo sợi để cung cấp cho chủ bao mua. Ở hình 13, máy kéo sợi Gien – ni đã có những thay đổi từ chỗ một người kéo sợi với một cọc sợi đã tăng lên 16 cọc sợi làm cho năng suất tăng lên nhiều lần. Phát minh này không chỉ giải quyết được việc thiếu sợi mà còn dẫn đến tình trạng thừa sợi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021