Lịch sử 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 8)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8 (Đề 8). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nguyên nhân việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là :

A. CNTB phát triển cần nhiều nguyên liệu

B. Chế độ phong kiến đang suy yếu

C. Việt Nam có vị trí chiến lược giàu tài nguyên

D. Cả 3 ý trên

Câu 2: Mục đích của phong trào Cần Vương là:

A. Chống Pháp

B. Chống phong kiến

C. Chống Pháp, chống Phong kiến

D. Chống Pháp để giúp vua

Câu 3: “Bình Tây Đại Nguyên Soái” là danh hiệu nhân dân phong cho thủ lĩnh:

A. Trương Quyền

B. Nguyễn Trung Trực

C. Trương Định

D. Hoàng Diệu

Câu 4: Hiệp ước đánh dấu sự sụp đổ của Nhà nước phong kiến Việt Nam là :

A. Hiệp ước Pa-tơ-nốt

B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hác-măng

D. Hiệp ước Nhâm Tuất

Câu 5: Sai lầm của Phan Bội Châu trong cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX là:

A. Nhờ Nhật giúp đỡ

B. Lập hội Duy Tân

C. Bạo động vũ trang

D. Bồi dưỡng nhân tài

Câu 6: Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới là:

A. Nông dân, công nhân

B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân

D. Nông dân

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất 1862.

Câu 2: Trình bày những nét lớn về khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 theo mẫu sau:

Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917

Người lãnh đạo

Diễn biến chính

Kết quả

Câu 3: Trình bày những nét chính về phong trào Cần Vương (1885-1896). Cuộc khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương ?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021