Nêu những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thế kỉ XX?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 76 sgk lịch sử 8

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thế kỉ XX?

Bài làm:

Những nét chính của nước Nga đầu thế kỉ XX:

  • Là đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni –cô – lai II.
  • Hoàng Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất gây nên hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.
  • Phong trào phản chiến đòi lật đổ chế độ Nga Hoàng lan rộng.
  • Chính phủ Nga Hoàng bất lực không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.
  • Đảng CNXHDC Nga kêu gọi đấu tranh.
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021