Vì sao giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Vì sao giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá?

Bài làm:

Vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá là bởi vì công nghiệp sản xuất máy móc, đường sắt phát triển nên cần số lượng nhiều.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021