Em hãy nêu những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 129 – sgk lịch sử 8

Em hãy nêu những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình?

Bài làm:

Nội dung

Khởi nghĩa Ba Đình

Khởi nghĩa Bãi Sậy

Thời gian diễn ra

Từ 1886 - 1887

Từ 1883 - 1892

Người lãnh đạo

Phạm Bành và Đinh Công Tráng

Nguyễn Thiện Thuật

Địa bàn

Ba làng Mĩ Khê, Thượng Thọ, Mậu Thịnh- Nga Sơn – Thanh Hóa.

Vùng lau sậy um tùm thuộc Hưng Yên

Cách đánh

Đánh chiến tuyến cố định, xây dựng hệ thống hầm hào kiên cố quanh 3 làng

Đánh du kích, lấy ít địch nhiều.

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021