Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 134 – sgk lịch sử 8

Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX?

Bài làm:

Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX:

  • Chính trị: Nhà Nguyễn thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lạc hậu, lỗi thời, bộ máy chính quyền mục rỗng
  • Kinh tế : Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, tài chính cạn kiệt.
  • Xã hội: Đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, mâu thuẫn giai cấp và dân tộc ngày càng gay gắt thêm

=>Giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế - xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021