Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 130 – sgk lịch sử 8

Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

Bài làm:

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương vì:

  • Đây là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, địa bàn rộng
  • Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là văn thân các tỉnh Thanh – Nghệ - Tĩnh
  • Thời gian tồn tại 10 năm
  • Tính chất ác liêt chống Pháp và triều đình phong kiến bù nhìn.
  • Tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất
  • Tự chế tạo được vũ khí (súng trường theo mẫu súng của Pháp).
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021