Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 1933 đối với các nước tư bản châu Âu ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 92 sgk lịch sử 8

Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với các nước tư bản châu Âu ?

Bài làm:

Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) được thể hiện rõ trên các mặt sau đây:

  • Kinh tế: Tàn phát tất cả các ngành kinh tế , kéo lùi sức sản xuất…
  • Xã hội: Nạn thất nghiệp tăng, phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ.
  • Chính trị: Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở nhiều nước ( Đức, I –ta –li –a và Nhật Bản).
  • Quan hệ quốc tế: Xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021