Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 71 sgk lịch sử 8

Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Bài làm:

Các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ nhằm một mục đích chính là muốn “thanh toán” đối thủ để chia lại thuộc địa.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021