Đáp án đề 10 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu123456
Đáp ánCBCCCD

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

* Vì:

- Bước đầu, khi pháp xâm lược, triều đình lãnh đạo, tổ chức cho nhân dân kháng chiến nhưng đối phó theo kiểu bị động – phòng ngự.

- Nhượng bộ từng bước rồi đi đến đầu hàng ( Dẫn chứng 4 Hiệp ước..)

* Nhận xét về tinh thần chống Pháp của nhà Nguyễn:

- Không kiên quyết động viên nhân dân chống Pháp,bỏ lỡ thời cơ hành động

- Nhu nhược ích kỉ đề cao lợi ích dòng họ hơn lợi ích dân tộc, khi pháp đánh bắc kì triều đình còn cầm chừng nặng về thương thuyết.

Câu 2:

* Nội dung chủ yếu của Hiệp ước Pa-tơ-nốt:

  • Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắ kì và Trung kì.
  • Triều đình Huế rút quân đội ở Bắc kì về Trung kì.
  • Triều đình chỉ được cai quản vùng đất Trung kì và mọi việc phải thông qua Pháp và Pháp kiểm soát những công việc của quan lại triều đình.
  • Mọi giao thiệp vơi nước ngoài đều do Pháp nắm.

* Nhận xét:

- Hiệp ước Pa-tơ-nôt là sự đầu hàng hoàn toàn của nhà Nguyễn, đã chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, Việt Nam trở thành thuộc địa nửa phong kiến.

Câu 3:

- Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp xã hội Việt Nam có sự phân hóa, xuất hiện giai cấp tầng lớp mới là: Tầng lớp tư sản, tầng lớp tiểu tư sản và giai cấp công nhân

- Trình bày những nét chính về một giai cấp tầng lớp mới:

+ Tầng lớp tư sản: Có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn…-> bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.

+ Tầng lớp tiểu tư sản: Bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do -> đời sống bấp bênh, có ý thức dân tộc. Tích cực tham gia các hoạt động cứu nước.

+ Giai cấp Công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021