Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở ba cửa biển nào cho Pháp vào buôn bán?

 • A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn.
 • B. Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên.
 • C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên.
 • D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa việt.

Câu 2: Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do?

 • A. Quân dân ta chiến đấu anh dũng.
 • B. Tài chỉ huy của Nguyễn Tri Phương
 • C. Quân Pháp thiếu lương thực.
 • D. Khí hậu khắc nghiệt.

Câu 3: Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Nguyễn thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở đâu?

 • A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Lôn.
 • B. Ba tỉnh miền Đông Nam kì và đảo Côn Lôn.
 • C. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì với đảo Phú Quốc.
 • D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì với đảo Côn Đảo.

Câu 4: Người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là ai?

 • A. Trương Định.
 • B. Nguyễn Trung Trực.
 • C. Nguyễn Hữu Huân.
 • D. Trương Quyền.

Câu 5: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

 • A. Việt nam có vị trí địa ý thuận lợi.
 • B. Việt Nam có vị trí quan trộng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.
 • C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.
 • D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.

Câu 6: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất vào ngày tháng năm nào?

 • A. Ngày 5 tháng 6 năm 1862.
 • B. Ngày 6 tháng 5 năm 1862.
 • C. Ngày 8 tháng 6 năm 1862.
 • D. Ngày 6 tháng 8 năm 1862.

Câu 7: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?

 • A. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh”.
 • B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.
 • C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.
 • D. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung.

Câu 8: Ngày 17-2-1859, Pháp tấn công vào đâu?

 • A. Đại đồn Chí Hoà.
 • C. Tỉnh Vĩnh Long.
 • B. Tỉnh Định Tường.
 • D. Thành Gia Định.

Câu 9: Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do ai trấn giữ?

 • A. Trương Định.
 • B. Nguyễn Tri Phương.
 • C. Phan Thanh Giản.
 • D. Nguyễn Trường Tộ.

Câu 10: Ngày 24-2-1861, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nam Bộ?

 • A. Quân Pháp đánh chiếm Định Tường.
 • B. Quân Pháp đánh chiếm Biên Hòa.
 • C. Quân Pháp đánh chiếm Vĩnh Long.
 • D. Quân Pháp nổ súng tấn công Đại đồn Chí Hòa.

Câu 11: Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai?

 • A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,…
 • B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị,...
 • C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm, ...
 • D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, ...

Câu 12: Câu nói “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

 • A. Trương Định
 • B. Trương Quyền
 • C. Nguyễn Trung Trực
 • D. Nguyễn Tri Phương

Câu 13: Trận Đà Nẵng có kết quả như thế nào?

 • A. Thực dân Pháp chiếm được Đà Nẵng.
 • B. Thực dân Pháp phải rút quân về nước.
 • C. Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà phải chuyển hướng tấn công Gia Định
 • D. Triều đình và Pháp giảng hoà.

Câu 14: Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?

 • A. Hoàng Diệu.
 • B. Nguyễn Tri Phương.
 • C. Nguyễn Trung Trực.
 • D. Trương Định.

Câu 15: Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây?

 • A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng.
 • B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch khong đánh.
 • C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết.
 • D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.

Câu 16: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?

 • A. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
 • B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.
 • C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.
 • D. Chiếm Đà Nẵng khống chế miền Trung.

Câu 17: Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào?

 • A. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét.
 • B. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hộ.
 • C. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu.
 • D. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần.

Câu 18: Thực dân Pháp chính thức đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào?

 • A. Ngày 9 tháng 1 năm 1858.
 • B. Ngày 1 tháng 9 năm 1858.
 • C. Ngày 30 tháng 9 năm 1858.
 • D. Ngày 1 tháng 9 năm 1885.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873


 • 379 lượt xem