Hoàn cảnh ra đời của quốc tế thứ hai. Vì sao quốc tế thứ hai tan rã?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hoàn cảnh ra đời của quốc tế thứ hai. Vì sao quốc tế thứ hai tan rã?

Bài làm:

Hoàn cảnh ra đời của quốc tế thứ hai:

  • Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân, đặc biệt là sự ra đời của tổ chức công nhân ở các nước, đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế thay thế cho quốc tế thứ nhất.
  • Ngày 14/7/1889, nhân kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba – xti, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp đại hội ở Pa – ri tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai

Quốc tế thứ hai tan rã là bởi vì:

  • Do sự xâm nhập của chủ nghĩa cơ hội, quốc tế thứ hai đã từ bỏ lập trường vô sản, ủng hộ chính phủ tư sản, đẩy công nhân, nông dân các nước vào cuộc chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới.
  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021