Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản đã diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 98 – sgk lịch sử 8

Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản đã diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Trong những năm 1929 – 1939, cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản, mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng Sản, đã diễn ra nhiều hình thức nhằm chống lại quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản. Cuộc đấu tranh không những lan rộng trong các tầng lớp nhân dân mà còn lôi cuốn cả binh lính và sĩ quan Nhật tham gia.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021