Lịch sử 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 3)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8 (Đề 3). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Quá trình xâm chiếm Việt Nam của thực dân Pháp được thực hiện theo các bước?

A. Đà Nẵng-Nam Kỳ- Bắc Kỳ- Trung Kỳ.

B. Đà Nẵng-Trung Kỳ- Bắc Kỳ- Nam Kỳ

C. Bắc Kỳ- Đà Nẵng -Trung Kỳ- Nam Kỳ.

D. Trung Kỳ- Nam Kỳ-Bắc Kỳ- Đà Nẵng

Câu 2: Thực dân Pháp mấy lần đánh chiếm Bắc kỳ?

A. Một lần.

B. Hai lần.

C. Ba lần.

D. Bốn lần.

Câu 3: Bốn điều ước nhà Nguyễn đã ký với Pháp(từ 1862-1884) chứng tỏ điều gì?

A. Thiện chí hòa bình của nhà Nguyễn.

B. Đường lối ngoại giao mềm dẻo của nhà Nguyễn.

C. Quá trình đầu hàng từng bước đi đến đầu hàng hoàn toàn của nhà Nguyễn.

D. Vận mệnh của Triều Nguyễn đến hồi suy vong.

Câu 4: Vì sao Pháp lại kéo quân từ Đà Nẵng vào Gia Định?

A. Do kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thất bại.

B. Pháp đã chiếm xong Đà Nẵng.

C. Gia Định xa kinh thành Huế.

D. Gia Định có cảng biển sâu, dễ cập bến.

Câu 5: Nhà Nguyễn nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp thông qua điều ước nào?

A. Giáp Tuất.

B. Nhâm Tuất.

C. Pa-tơ-nốt.

D. Hắc-măng.

Câu 6: Ngày 21/12/1873 Gác-ni-ê và nhiều tên địch bị tử trận là kết quả của trận đánh nào?

A. Vụ biến kinh thành Huế.

B. Trận đánh ở Đà Nẵng.

C. Trận đánh ở Gia Định.

D. Trận đánh ở Cầu Giấy lần

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Trong việc để mất nước ta vào tay Pháp cuối thế kỷ XIX nhà Nguyễn có trách nhiệm như thế nào?

Câu 2: Nêu những chính sách của thực dân Pháp trong việc khai thác thuộc địa về các ngành nông nghiệp, công thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính ? Em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021