Lịch sử 8: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 5)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 8 (Đề 5). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào 1 chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Nơi đầu tiên Pháp nổ súng xâm lược nước ta là:

A. Gia Định

B. Đà Nẵng

C. Huế

D. Hà Nội

Câu 2: Đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông là chiến cong của:

A. Nguyễn Trung Trực

B. Trương Định

C. Nguyễn Hữu Huân

D. Võ Duy Dương

Câu 3: Triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì Trong điều ước:

A. Giáp Tuất 1874

B. Pa-tơ-nốt 1884

C. Quí Mùi 1883

D. Nhâm Tuất 1862

Câu 4: Mục đích của phong trào Cần Vương là:

A. Chống Pháp

B. Chống phong kiến

C. Chống Pháp để giúp vua

D. Chống Pháp chống phong kiến

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào không nằm trong phong trào Cần Vương:

A. Bãi Sậy

B. Hương Khê

C. Yên Thế

D. Ba Đình

Câu 6: Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam xuất hiện các giai cấp và tàng lớp mới nào:

A. Nông dân, công nhân

B. Nông dân

C. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân

D. Địa chủ phong kiến

Câu 7: Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) là phong traò cải cách về:

A. Chính trị

B. Kinh tế

C. Quân sự

D. Văn hoá xã hội

Câu 8: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm:

A. 1910

B. 1912

C. 1913

D. 1911

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Điền các sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau:

STT

Thời gian

Sự kiện chính

1

01/09/1858

2

13/07/1885

3

1884-1913

4

1905-1909

5

1907

6

05/06/1911

Câu 2: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong Phong trào Cần vương ?

Câu 3: Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021