Lời giải Bài 1 Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 1 năm 2017 của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 1 :

Đề bài :

Cho phương trình x² – x -2 = 0 .

a) Giải phương trình.

b) Vẽ hai đồ thị y = x² và y = x + 2 trên cùng một hệ trục tọa độ.

c) Chứng tỏ rằng hai nghiệm tìm được trong câu a là hoành độ giao điểm của hai đồ thị.

Hướng dẫn giải chi tiết :

a)

Ta có :

Vậy phương trình có 2 nghiệm :

b) Vẽ đồ thị hàm số y = x² và y = x + 2.

c) Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x² và y = x + 2 là: x² = x + 2

<=> x² - x - 2 =0. (*)

Nhận xét : Phương trình (*) giống với phương trình câu (a).

Vậy hai nghiệm tìm được trong câu( a) là hoành độ giao điểm của hai đồ thị (đpcm).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021